ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)

   • ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฎิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

---------------หนังสือเรียนนพ.สสจ...../  บันทึกข้อความเรียนอธิบดีทุกกรม...........................................................................

 

 

 

 

  

 
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074441373  โทรสาร 074441374