ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)

- ฮัจย์วิถีแห่งศรัทธา

- บ้านฉันวันนี้ การดูแลสุขภาพด้วยหัวใจกับการไปประกอบพิธีฮัจย์ (ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี)

-การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (รพ.สต.โคกอ้น อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)

-บ้านฉันวันนี้ ผู้ที่ผ่านพิธีฮัจย์ ฮัจย์ที่สมบูรณ์จังหวัดยะลา

-การบริหารจัดการผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เป็นเบาหวานพึ่งอินซูลิน

-ดูแลใจให้เป็นสุขสู่ฮัจย์ที่สมบูรณ์

-หนังสั้นสะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-ไฟล์นำเสนอการเตรียมสุขภาพสำหรับอบรมอุจญาต

-ขั้นตอนการให้บริการสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
- คัดกรอกผู้แสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์ (กรมควบคุมโรค)
application

เงื่อนไขการใช้บริการแอปหมอฮัจย์

นโยบายความเป็นส่วนตัวแอปหมอฮัจย์

เงื่อนไขการใช้บริการแอป PuriHajj

นโยบายความเป็นส่วนตัวแอป PuriHajj

 

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074441373  โทรสาร 074441374