ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564   

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

  

 
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074441373  โทรสาร 074441374