Login
ยินดีต้อนรับเข้าสุ่ระบบศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพลงชื่อเข้าใช้

   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
กรณีลืมชื่อผู้ใช้คลิก ตรวจสอบ

พัฒนาโดย นายพัสสน หนูบวช โทร.089-2940606
e-mail : patson_ton@hotmail.com
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศบ.สต.
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด