ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
เมนูหลัก

- หน้าแรก
- วิสัยทัศน์
- ทำเนียบผู้บริหาร

- ปฏิทินการดำเนินงาน
- คำสั่งเขตบริการสุขภาพที่ 12   
- รายงานการประชุม คบข
- ข้อมูลพื้นฐานเขต 12

ทำเนียบบุคลากรเขต12 ปี 58
- กีฬากระทรวงสาธารณสุขสามัคคี

ระบบสารสนเทศเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
· ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการคัดเลือก

เอกสารดาวโหลด

\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD\\\\\\\\\\\\

เอกสารประกอบการจัดทำแผนเขต วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558

\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ 5 จังหวัด ณ สสจ.ปัตตานี  4 พ.ย.2558

\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมจัดทำแผนเขต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข


ตรวจราชการ


หนังสือเชิญ/คำสั่ง/ประกาศ/งานนำเสนอ


วิดีโอนำเสนอ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  นพ.สุเทพ
นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12


ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
  • พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนา ภาคประชาชน และท้องถิ่น (ปอเนาะ มัสยิด วัด ส่งเสริมสุขภาพ โรงครัว ฮาลาล)

  • พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์
 

             โปรแกรม dreamweaver

แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 318
คำแนะนำ: 0
C ต่างๆ


ทีมพัฒนา
 


สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
๑๖๑/๑ อาคารมหิดลอดุลยเดช ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐   
โทร. ๐-๗๔๓๒-๓๔๓๑ โทรสาร. ๐-๗๔๓๒-๓๒๘๕

by:นายพัสสน หนูบวช โทร.0892940606 Email:patson_ton@hotmail.com   
 By   patson