ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 12