Login
ยินดีต้อนรับเข้าสุ่ระบบตรวจสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พร้อมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (สำรอง) ที่พร้อมจะตรวจสุขภาพ
แบบฟอร์มลงทะเบียนรายชื่อผู้ไปฮัจย์โควตาสถานทูต

ลงชื่อเข้าใช้

   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
กรณีลืมชื่อผู้ใช้คลิก ตรวจสอบ
พัฒนาโดย นายพัสสน หนูบวช โทร.089-2940606
e-mail : patson_ton@hotmail.com
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศบ.สต.
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา